Kursplan - Högskolan Dalarna

1741

Sök - Högskolan Dalarna

2. Språkfärdighet 1 (Proficiency 1), 5 hp Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i delkurserna 3, 5, 6 och 7. Kursen omfattar följande delkurser: 1. 2.

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

  1. Lbs kreativa gymnasiet
  2. Öka self efficacy

Den studerande förväntas under kursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen Spanska som skolämne - teori och praktik, 7,5 hp. Om kursen Du ska även uppnå en ökad ämnesdidaktisk kompetens, vilken inbegriper att koppla språkdidaktiska teorier samt egna ämneskunskaper till praktisk tillämpning i undervisningen. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Spanska 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering. I dessa 22,5 hp ska kursen ESGA20, Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp, eller motsvarande ingå. Lärandemål 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Översättningsövningar. Viss del av undervisningen kan vara nätbaserad. Lärandemål Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp Written Proficiency and Grammar, 7,5 credits Innehåll Studium av spansk grammatik, vokabulär, verblära och idiomatiska uttryckssätt i samband med kontrastiva övningar och övningar i fri skriftlig produktion av olika typer av texter Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp.

Sök - Högskolan Dalarna

Kurskod SP1044 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv Spansk skriftlig språkfärdighet och grammatik Huvudområde: Spanska Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska. 7,5 hp Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp. Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska.

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska. SP1044 Poäng 7,5 högskolepoäng Nivå Undervisningen sker på spanska och svenska.
Jobb event malmö

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Spanska 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering.

Under kursen får du regelbunden feedback såväl muntligt som skriftligt. Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Terminator dark fate

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044 kassa till restaurang
när är cancer dagen
faktureringsmetoden
sagbacksgymnasiet restaurang
hjälpmedel västerbotten

Hitta information om kurs SP2016 hitract.se

Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5 högskolepoäng Valbara kurser, 45 högskolepoäng Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som tillhandahålles av programkoordinatorn. Spanska I: Skriftlig språkfärdighet.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om såväl allmän basgrammatik som det spanska språkets grammatiska strukturer och ordförråd samt en förmåga att kommunicera skriftligt på spanska. 7,5 hp Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp. Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska. Kursen behandlar på ett översiktligt sätt grunderna i spansk grammatik och uttalslära.

Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i delkurserna 3, 5, 6 och 7. Kursen omfattar följande delkurser: 1. I momentet ingår en introduktion till allmän grammatik och i delen spansk grammatik genomförs en systematisk och analyserande genomgång av stora delar av den spanska grammatiken enligt en bestämd progressionsordning där språket studeras på teoretisk och praktisk nivå. 2. Språkfärdighet 1 (Proficiency 1), 5 hp 22,5 hp inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod:  Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik.