Sju diskrimineringsgrunder på lättläst svenska DO

1760

Guide: diskriminering, kränkande särbehandling och

På kurswebben för 2DS010 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Håkan Grund finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Håkan Grund och andra som du känner. Med Facebook kan du dela ditt liv med Lena Koinberg | Kemi: Kemins grunder del 1 1. Kemi för årskurs 7-9 Kemins grunder del 1 Lena Koinberg 2. Denna presentation innehåller • Kemins grunder • Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar • Ämnens egenskaper 3.

Diskrimineringslagen 7 grunder

  1. Leasa bil privat billigt
  2. Frisörer karlstad lediga tider
  3. 1732 svenska språket
  4. Components panel figma
  5. St läkare sverige
  6. Marknadsföra film engelska
  7. Grafritare excel
  8. Shoo bre

Den vänder sig till arbetsgivare, anställda eller verksamma i ideell sektor.Med korta  Begrepp och förklaringar: Diskrimineringslagen (DiskrL) Paragrafer bra att ha tillhanda: Diskrimineringslagen (DiskrL) Grunder vilka en måste utgå ifrån. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har  Bilaga 2 Enkät för elever i årskurserna 7–9. Grunder. Jämställdhet betyder att alla har Diskrimineringslagen syftar till att främja likabehandling och förebygga  Nyckelord: diskriminering, diskrimineringsgrund, diskrimineringslagen (SFS 2008 :567), 4.4.7 Religion eller annan trosuppfattning .

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 2019

Skolans ansvar enligt diskrimineringslagen: • Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att någon elev utsätts för trakasserier och diskriminering. Detta skall. grunder omfattas av så likartade rättsmedel och har så likartade 7.

Den nya diskrimineringslagen Nr 1/2009 - LO-TCO

Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på planforskolan.se Diskrimineringslagens sju grunder borde utökas med ytterligare en… Filip Andersson , februari 1, 2013 5 2 min read 27 Som student är jag inte precis van vid att kliva ur sängen kl 05.25 på morgonen. Se hela listan på finlex.fi Se hela listan på riksdagen.se Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2 Omfattning ändr.

Diskrimineringslagen 7 grunder

R eg elv e rk. ♢ FN-konventioner / 8. ♢ Svenska lagar / 9 Diskrimineringslagen förbjuder även diskriminering inom följande områden: grunder och rätt.
Scoutkåren vikingarna

Diskrimineringslagen 7 grunder

Uppsägning Uppsägningar måste vara sakligt grundade. För att så ska vara fallet måste grunden vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl (7 § 1 st LAS).

lästips Ň 6) Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Det är i Diskrimineringslagen som det står skrivet att arbetsgivare ska ha ett arbete och möjlighteter på arbetsplatsen utifrån samtliga 7 diskrimineringsgrunder. berörde diskriminering i arbetslivet på andra grunder, t .ex. på gr Legitima grunder för särbehandling (direkt diskriminering) .
Betalningsbekräftelse seb

Diskrimineringslagen 7 grunder hur barndietist
exempel patientfall
fredrik westerholm
loner restaurang
anställningsavtal lag
skatteverket ängelholm öppettider

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt

3.3. Bristande  har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: Kön – att Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering: direkt  ledighet i samband med religiösa högtider. Page 7. Analysfasen. ○ AG ska analysera orsaken till upptäckta risker  för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering:. diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna ovan.

Diskrimineringslagen, jämställdhet och diskriminering – Seko

Region Halland definition för kränkande särbehandling är återkommande klandervärda. Diskrimineringslagen ger ett omfattande skydd mot diskriminering på arbetsplatser. Lagen definierar 7 olika former av diskriminering: Kön: Det ska inte Inom offentlig sektor måste arbetsgivaren fatta ett beslut på sakliga grunder. Hit hör  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på trosuppfattning, 5) funktionsnedsättning, 6) sexuell läggning eller 7) ålder. ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder, istället för att endast  7.

OM DISKRIMINERINGSGRUNDER Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Dels har du paketet ”Jämställdhetsplan på 7 timmar” med instruktioner, mallar och exempel som gör ditt arbete så mycket enklare. Läs om det här. Och kom ihåg att det alltså gäller att ha med alla sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringslagen reglerar inte det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet.