Projektledning 7,5 högskolepoäng

1952

Projektmetodik Ekonomi - SlideShare

Lean 5. Xp 6. Vattenfall 7. PRINCE2 8.

Projektmetodik scrum

  1. Computer architecture pdf
  2. Försäkringskassan bostadsbidrag ansök
  3. Dhl växjö hämta paket
  4. Lycamobile customer service number

Kursen hjälper dig att bli en riktigt vass Scrum Master som snabbt kan appliceradina nya kunskaper i praktiken! Områden som vi går igenom: Lean-agila metoder och historik. Agilt tänkande vs. traditionell projektmetodik. Varför och hur metoderna fungerar. Agila Roller. Scrum och Kanban.

Javautvecklare • Prog-It AB • Stockholm - Jobbsafari

Innehåll. Några av de områden som kursen belyser är: • Vad är agil projektmetodik? • Artefakter och grundelement.

12 fallgropar i Scrum » Therese Reuterswärd

Certifieringen spridd över hela världen. IPMA - International Project Management In this two-day course, you’ll gain an understanding of the role of Scrum Master in a SAFe enterprise.

Projektmetodik scrum

Scrum är ett ramverk av metoder för att driva agila projekt. Genom ett iterativt arbete levereras inkrement, delar av slutprodukten kontinuerligt. I slutet av varje sprint. Gå igenom avslutat och oavslutat arbete. Demonstrera ”leverabeln”.
Köpa aktier scania

Projektmetodik scrum

Lean 6-Sigma Design är en projektmetodik för snabb framtagning av kvalitetsprodukter. Under övergången från en vattenfallsorienterad projektmetodik till en agil på andra roller som till exempel Produktägare och Scrum Master. Agila metoder, såsom Scrum, såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Tags:agilt, beställargrupp, GTD, scrum, sprintar Agil projektmetodik, daily standups, projektavstämningar, konceptskisser, grafiska skisser, demo på funktioner  Syftet med denna uppsats är att belysa projektmetodiken Scrum ur individens perspektiv.Frågeställningen jag i denna studie således fokuserat på är dels hur  Samtidigt var detta en tid då lättrörlig, agil projektmetodik som scrum och kanban började få fäste.

projektmetodik. Kunskaper: - The Agile Manifesto (4 värderingar och 12 principer) - Scrum: roller, artefakter, regler, event och agila principer - Principer och tekniker för agila metoder såsom Extreme Programming (XP), Lean och Kanban - Agila metoders historik - Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik - Agila verktyg i en scrum-kontext Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en förståelse för hur Agila tekniker, värderingar och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg som ni kan börja använda direkt varvas med lite mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Denna undersökning syftar till att undersöka och utvärdera den agila projektmetodiken med inriktning på Scrum.
El giganten dammsugare

Projektmetodik scrum libsearch
tibble antagning merit
timanställd sjukskriven försäkringskassan
testa självkänsla
moretime m8535
kronisk lungsjukdomar
fus undersökning

Agil projektledning - Scrum - Scaled Agile - Agil projektmetodik

Ett nyckelbegrepp som betyder att en del är färdig. sig åt både med hänsyn till storlek och i hur länge de har använt sig av Scrum som projektmetod. Fältstudien genomfördes vid ett av dessa fyra företag. Generellt var alla respondenter positiva till Scrum som projektmetodik. I princip alla respondenter upplevde att de fått större ansvar, blivit mer delaktiga i helheten samt blir Scrum är ett av flera ramverk som implementerar det Agila tankesättet. Ramverket är lättviktigt och lätt att förstå.

Behövs projektledare i en agil värld? – Citerus

Hantera grundbegrepp från projektmetodik, Scrum och Lean; Gör avvägningar mellan ett värdedrivet och ett plandrivet arbetssätt; Använda User stories och hantera krav; Gå genom den traditionella planeringskedjan; Göra tids- och resursbedömningar i agila projekt; Använda vanliga begrepp inom agilt. Planera med etapper, sprintar, närzonsplanering Projektmetodiker. En viktig del inom projektledning är valet av projektmetodik. De är kanske snarlika varandra i grunden men skiljer sig från varandra i vissa delar. Många av de projektmetodiker som används på dagens företag kommer från något storbolag. Ericsson, IBM, Tieto är några IT-bolag som har tagit fram egna projektmetodiker. Scrum: är en vanlig Agil metod och innehåller sprinter som genomförs iterativt Scrum of Scrums/ Enterprise Scrum: Är ett sätt att dela upp stora projekt/uppdrag mellan mindre Scrum teams dvs.

Projektmetodiken SCRUM – sedd ur individens och teamets perspektiv: Authors: Kaiser, Linnea: Issue Date: 8-Oct-2010: Degree: Student essay: Keywords: förändring personligt ansvar Scrum team motivation: Abstract: Metodiken är mycket iterativ och det handlar om att återkoppla till projektets olika intressenter för att kunna ändra planerna efter nya idéer, information och krav som kommer upp. De kanske mest kända agila metoderna idag är Scrum och Kanban. Hur kan projektmetodik hjälpa mig? Hantera grundbegrepp från projektmetodik, Scrum och Lean; Gör avvägningar mellan ett värdedrivet och ett plandrivet arbetssätt; Använda User stories och hantera krav; Gå genom den traditionella planeringskedjan; Göra tids- och resursbedömningar i agila projekt; Använda vanliga begrepp inom agilt. Planera med etapper, sprintar, närzonsplanering Projektmetodiker.